Zásady ochrany osobných údajov

Pri používaní webovej stránky https://slovenskekasina.com môžete byť požiadaní o osobné informácie vrátane informácií potrebných na to, aby si zákazníci mohli predplatiť e-mailového spravodajcu webovej stránky alebo poslať správu a odoslať otázky správcom webových stránok prostredníctvom kontaktného formulára vytvoreného na webovej stránke SlovenskeKasina.com (ďalej len „spoločnosť“) sa zaväzuje dôverne zaobchádzať s osobnými údajmi, ktoré poskytli návštevníci tejto webovej stránky, pri dodržaní všetkých zásad najvyššej bezpečnosti. V rámci tohto záväzku Spoločnosť vyvinula tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby zabezpečila, že návštevníci webových stránok sú informovaní o dôvodoch zhromažďovania informácií, vysvetľujú, aké informácie sa zhromažďujú a kde sa uchovávajú. Tieto zásady ochrany osobných údajov tiež zaisťujú, že webová stránka spĺňa príslušné právne požiadavky. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o návštevníkovi webovej stránky, ktoré do určitej miery identifikujú osobu alebo vytvárajú podmienky na určenie totožnosti osoby. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov Európskej únie (EÚ) je prevádzkovateľom údajov získaných na tejto webovej stránke spoločnosť. Ak je to potrebné, môžete sa obrátiť na lotyšský inšpektorát údajov a požiadať o ďalšie informácie o právach dotknutej osoby alebo podať sťažnosť.

Aké osobné informácie spoločnosť zhromažďuje a ukladá o vás?

Spoločnosť zhromažďuje a ukladá na tejto stránke iba informácie potrebné na úspešnú implementáciu jednej alebo viacerých jej funkcií. Osobné údaje zhromaždené od návštevníkov webových stránok https://slovenskekasina.com zahŕňajú meno osoby a súkromný e-mail.

Ako sa zhromažďujú požadované osobné informácie?

Osobné údaje návštevníka sa ukladajú, keď sa osoba dobrovoľne prihlási na odber informačného letáku prostredníctvom e-mailu. E-mail je uložený v databáze profilov internetového marketingu spoločnosti. Meno a e-mail osoby musia byť uvedené v kontaktnom formulári vytvorenom v kontaktnej časti webovej stránky. Je potrebné poznamenať, že v tejto časti nie je meno povinné, aby sa správcom webových stránok odoslala správa. Meno zákazníka uvedené v kontaktnej časti sa nikde neuloží, informácie uvedené v kontaktnom formulári v poli „Meno“ slúžia iba na informačné účely, čím sa zlepší komunikačný proces medzi spoločnosťou a návštevníkom.

Ako sa používajú osobné informácie návštevníkov?

Spoločnosť má právo použiť získané osobné údaje návštevníkov na poskytovanie informácií o ponukách a službách opísaných na webových stránkach https://slovenskekasina.com vo forme e-mailových spravodajcov, ktoré sa zasielajú prostredníctvom e-mailovej marketingovej platformy SendGrid. Hlavným využitím sú pravidelné marketingové a komunikačné aktivity v e-maile. Tento e-mailový leták sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Komu a ako môžu byť poskytnuté osobné informácie zákazníkov?

SlovenskeKasina.com Zásady ochrany osobných údajov stanovujú, že získané informácie o zákazníkoch sa nesmú za žiadnych okolností preniesť na tretiu stranu pre použitie. Určené sú iba na https://slovenskekasina.com, aby poskytovali určité komunikačné funkcie.

Ako dlho budú informácie uložené?

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým bude mať spoločnosť právo ich používať na informačné účely, až kým sa rozhodnete neprijímať e-mailové správy zamýšľaným spôsobom.

Ochrana vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre spoločnosť veľmi dôležitá. Preto sú zavedené technické a fyzické záruky, ktoré chránia osobné informácie predložené návštevníkmi lokality pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zverejnením, zmenou a neoprávneným použitím v akejkoľvek inej forme spracovania informácií. Spoločnosť ponúka najvyššiu možnú ochranu proti neoprávnenému použitiu a neoprávnenému prístupu k osobným údajom návštevníkov. Prenos údajov je zabezpečený vrstvou SSL (Secure Sockets Layer) s vysokou úrovňou zabezpečenia. V prípade porušení budeme konať v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov a nedostatky údajov bezodkladne oznámime miestnemu orgánu na ochranu údajov, čo je najneskôr 72 hodín po incidente.

Preskúmanie sťažností dotknutej osoby

Ak nie ste spokojní s našou prácou pri spracovaní vašich osobných údajov alebo by ste chceli získať ďalšie informácie o procese spracovania údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese [email protected]

Súhlas dotknutej osoby

Zadaním vášho osobného e-mailu alebo iných informácií do polí uvedených na webovej stránke vyjadrujete súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s tým, že spoločnosť spracúva a používa informácie, ktoré poskytnete, na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov.

Ako cookies fungujú a prečo ich používame?

Návštevou našej webovej stránky súhlasíte s používaním našich súborov cookie v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Cookies sú malé súbory, ktoré prehliadač ukladá v počítači návštevníka alebo v inom inteligentnom zariadení zakaždým, keď človek navštívi webovú stránku. Súbory ukladajú informácie do vášho počítača alebo mobilného zariadenia a používajú sa:

  • aby sme mohli identifikovať vás a vaše zariadenie, napríklad identifikáciou vašej adresy IP;
  • poskytnúť vám na našom webe prispôsobené prostredie;
  • získať údaje, ktoré nám umožnia pochopiť, ako návštevníci používajú náš web, aby sme ho mohli vylepšiť.

Pripomíname, že každý návštevník stránky https://slovenskekasina.com má vždy možnosť vypnúť súbory cookie v nastavení webového prehliadača alebo smartfónu.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť bude pravidelne aktualizovať obsah Zásad ochrany osobných údajov Webovej stránky, aby odrážala zlepšenia alebo iné zmeny v jej fungovaní. Ak namietate proti ktorejkoľvek zo zmien, kontaktujte nás alebo okamžite prestaňte využívať služby lokality.

Táto zásada bola naposledy aktualizovaná 10. júna 2020.

Všeobecné informácie

Spoločnosť Silja Holding SIA (ďalej len „spoločnosť“), ktorá sa nachádza v obchodnom centre Stabu 49 – 5, Rīga, Latvija, LV-1011, je správcom spracovania osobných údajov.

Zákazník má právo získať od spoločnosti potvrdenie, že jeho osobné údaje sa spracúvajú alebo nespracúvajú a že k jeho osobným údajom má prístup alebo nie.

Ak sa od dotknutej osoby nezhromaždili osobné údaje, má právo vedieť, aký bol zdroj osobných údajov.

Zákazník má právo požadovať opravu nepresných osobných údajov.

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred zrušením.

Zákazník má právo pozastaviť spracovanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

Zákazník má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.

Zákazník má právo požiadať o obmedzenie a odmietnutie spracovania svojich osobných údajov.

Zákazník má právo dostávať osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, zdieľanom a strojom čitateľnom formáte.

Na poskytovanie služby môže spoločnosť zdieľať údaje s inými spoločnosťami v spoločnosti Silja Holding SIA.